Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo u Veloj Luci

31.10.2013. godine osnovana Udruga za zaštitu životinja Vela Luka

Obaviještavamo vas da je 31.10.2013. godine osnovana Udruga za zaštitu životinja Vela Luka kao nevladina, neprofitna i nepolitička udruga, a radi zaštite životinja i promicanja njihovih prava i interesa.

Ciljevi Udruge

 

Kontakt:

http://zastitazivotinja.wix.com/vela-luka

facebook/zastitazivotinja/vela luka

zastitazivotinja@hotmail.com

mob.091 297 91 47