Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo u Veloj Luci

Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara

U “Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije” broj 8/14 objavljen je “Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije za 2015 godinu”.

Donošenje takvog plana propisano je člankom 13. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” 92/10), a jedinice lokalne samouprave prema njemu, temeljem istog članka, donose svoj “godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara” (stavak 4. istog članka), pri čemu trebaju osigurati sudjelovanje javnosti (stavak 9. istog članka).

Nacrt Plana za 2015.godinu za Općinu Vela Luka je u prilogu, i tematski u cijelosti slijedi županijski, odnosno ne zahvaća dijelove zaštite od požara obrađene drugim dokumentima Općine.

Pozivaju se stoga zainteresirani da u slučaju da žele utjecati na konačan tekst priloženog općinskog Plana pažnju usmjere na približavanje općinskog Plana županijskom. Svoje primjedbe/poboljšanja zainteresirani mogu prenijeti Upravnom odjelu za opće i imovinsko pravne poslove, na način na koji žele. Vjerojatan datum Sjednice Općinskog vijeća na kojoj se očekuje donošenje Plana je 27.02.2015.godine..

Godišnji provedbeni 2015