Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo u Veloj Luci

IMENOVANJE NOVOG ŽUPNIKA

Početkom mjeseca rujna naš dosadašnji župnik don Stipo Miloš podnio je ostavku na mjesto župnika naše župe.

Dana 25. IX. 2013. Otac biskup je pohodio našu župu te se susreo sa dosadašnjim župnikom i župnim vikarom, časnim sestrama, župnim vijećem, te ostalim župljanima.

Budući da je bilo potrebno riješiti novonastalu situaciju, Otac biskup je don Antu Burića, razriješio službe župnika u župama Očišćenja Marijina u Smokvici i sv. Petra u Čari, te ga 04. X. 2013. god. imenovao našim novim župnikom.

Naš dosadašnji župnik don Stipo Miloš ostaje župnikom župe sv. Kuzme i Damjana na Lastovu, a naš dosadašnji župni vikar don Mihael Ćavlek, preuzeti će službu upravitelja župa Očišćenja Marijina u Smokvici i sv. Petra u Čari.

Njih, kao i sve naše prijašnje župnike, župne vikare, katehiste i časne sestre, uključimo u svoje molitve! Više info