Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo u Veloj Luci

KALENDAR TZO VELA LUKA ZA 2015.

Već dulji niz godina Turistička zajednica u suradnji sa Općinom Vela Luka izdaje kalendar Vele Luke. Tako je kalendar za 2015. godinu upravo tiskan.

Pripremu za tisak i ove godine napravio je obrt “Infograf”, a tisak od 400 kom. tiskara Malenica d.d. iz Šibenika.

I ovim putem pozivamo sve privatne iznajmljivače da u uredu TZ preuzmu kalendar, a najkasnije do konca 2014. godine.

TZO Vela Luka

1