Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo u Veloj Luci

Ministri Jakovina i Mornar posjetili Velu Luku

Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina i ministar znanosti, prosvjete i sporta Vedran Mornar su jučer u okviru svojeg posjeta otoku Korčuli održali u općinskoj vijećnici Općine Vela Luka radni sastanak sa predstavnicima Općine, političkih stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, Osnovne i Srednje škole, gospodarskog i civilnog sektora, te predstavnika velolučkih medija.

U pratnji visoke delegacije bili su saborski zastupnik Mladen Marelić i direktor Vodnogospodarskog odjela Hrvatskih voda za slivove južnoga Jadrana Mirko Duhović.

Domaćini visokim gostima su bili općinski načelnik Tonko Gugić, predsjednik Općinskog vijeća Dragiša Barčot i zamjenik općinskog načelnika Zoran Manestar.

Na početku ovog radnog sastanka načelnik Tonko Gugić se zahvalio uglednim gostima na dolasku i spremnosti da se upoznaju sa konkretnim aktivnostima koje se poduzimaju na području naše Općine. Načelnik je goste upoznao sa najvažnijim projektima u domeni vodoopskrbe i odvodnje. Predsjednik NO “Komunalca” Nikola Oreb je potvrdio kako se puštanje sustava za odvodnju otpadnih voda planira do mjeseca ožujka ove godine. U nastavku sastanka načelnik je upoznao goste i sa planom širenja vodovodne mreže do uvala Gradina i Stračinčica.

Također je informirao o dovršetku radnji koje prethode sklapanju ugovora za izradu studijske i projektne dokumentacije aglomeracije Vela Luka. Za ovu namjenu je osigurano 8-9 milijuna EUR-a. Ministar Jakovina je pohvalio domaćine za napore koje ulažu u različite važne projekte, podsjetivši kako su voda (vodoopskrba) i kanalizacija (odvodnja) obvezna komunalna infrastruktura u EU. Naglasio je kako će za ovu namjenu svaki dobro i kvalitetno pripremljen projekt imati podršku njegova Ministarstva, neovisno o nositeljima političke vlasti. Mirko Duhović iz Hrvatskih voda u Splitu je upoznao nazočne sa aktivnostima u čije rješavanje su uključene Hrvatske vode, a to su: vodoopskrba, odvodnja i navodnjavanje. Podsjetio je kako nositelji investicija u ovim područjima mogu biti samo o komunalna poduzeća.

Načelnik je upoznao Ministra Jakovinu i o želji Vele Luke da se priključi Regionalnom vodovodu Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo-Mljet. Ministar Jakovina je odgovorio kako je u Hrvatskoj preveliki broj komunalnih poduzeća, što za posljedicu ima neujednačeni standard usluge kao i nemogućnost investicija i povlačenja sredstava iz EU fondova. Optimalan broj komunalnih poduzeća za vodovod i odvodnju bi bio 20-35, dok ih je danas više od 160. Više info