Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo u Veloj Luci

Obavijest o naplati parkirališta

Obavještavaju se građani da društvo Komunalne djelatnosti d.o.o. u skladu s Odlukom o organizaciji i načinu parkiranja na području općine Vela Luka (Službeni glasnik br.6/11) počinje od 01. 06. 2015. godine provoditi organiziranu naplatu parkinga u definiranim zonama: Bad, Vela Riva, Žardin, Zadružni dom i Tranulov Most.

Cijene karata za parkiranje su:

1. karta prema vremenu korištenja 8 kn/ sat
2. karta na parkiralištu s vremenskim ograničenjem(Zadružni dom)8 kn/30 min
3. dnevna karta 50 kn/ dan
4. povlaštena parkirališna karta za:
a. fizičku osobu uz uvjet da ima prebivalište ili
boravište na području općine Vela Luka,
b. fizičku osobu zaposlenu na području općine
Vela Luka,
c. fizičku osobu vlasnika ili posjednika stambenih
objekata na području općine Vela Luka
d. pravna ili fizička osoba vlasnik društva ili obrta
registriranog na području općine Vela Luka uz
uvjet da imaju sjedište odnosno prebivalište ili
boravište na području općine Vela luka za samo
jedan osobni automobil registriran na navedeno 60 kn/mj društvo ili obrt, 200 kn/4mj
5. povlaštena karta za ostale fizičke osobe 200 kn/ mj
6. povlaštena karta za pravne osobe ili obrtnike
koji koriste poslovni prostor na području
općine Vela Luka 150 kn/ mj
7. karta prema vremenu korištenja za autobuse 30 kn/ sat
8. dnevna karta za autobuse 150 kn/ dan.

Povlaštene karte mogu se kupiti na blagajni društva Komunalne djelatnosti d.o.o. od ponedjeljka, 01.06.2015.godine, svakim radnim danom od 8-12 sati i od 13,30 – 14,30 sati uz OBAVEZNO PREDOČENJE VALJANE VOZAČKE i PROMETNE DOZVOLE VOZILA.

Osim gore navedenih isprava za povlaštene karte, fizičke odnosno pravne osobe navedene:
pod točkom 4.b. prilažu Potvrdu o zaposlenju koju izdaje Poslodavac (ne stariju od 10 dana) u kojoj je vidljivo do kada je osoba zaposlena na području općine Vela Luka, te dokaz o članstvu u istom domaćinstvu ukoliko vozačka i prometna dozvola ne glase na isto ime;
pod točkom 4.c. prilažu dokaz o vlasništvu ili posjedovanju stambenog objekta na području općine Vela Luka;
pod točkom 4.d. prilažu Izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra (ne stariji od 10 dana).
pod točkom 6. prilažu Ugovor o zakupu, odnosno Izvadak iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora i Prometnu dozvolu za vozilo registrirano na ime pravne osobe ili obrta.

Ostale karte se kupuju kod inkasatora na parkiralištu.

Za sve informacije stojimo na raspolaganju.

Komunalne djelatnosti d.o.o.
Vela Luka