Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo u Veloj Luci

Općina Vela Luka je od svih općina u Županiji dobila najvišu ocjenu za transparentnost

Općina Vela Luka je najtransparentnija općina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji prema istraživanju transparentnosti i odgovornosti svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj od strane  GONG-a i Udruge gradova koje je provedeno treći puta zaredom.

Istraživanje je provedeno u 576 jedinica lokalne samouprave pod nazivom LOTUS 2014.(Lokalna Odgovorna iTransparentna Uprava i Samouprava).

Općina Vela Luka dobila je visokih 5,99 bodova i prema istraživanju JLS je transparentna, dok je npr. Dubrovnik u kategoriji netransparentnih.

Dubrovačko-neretvanska županija je u predmetnom istraživanju ocjenjena ocjenom 4,78.

Općina Vela Luka je od svih općina u Županiji dobila najvišu ocjenu, a u ukupnom poretku je na drugom mjestu. Bolji rezultat na razini cijele Županije je zabilježio jedino grad Korčula. Više info

Autor: D. Cahun