Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo u Veloj Luci

Oprema za smirivanje prometa

Općina Vela Luka je zaprimila zahtjev grupe građana da se, zbog sigurnosti pješaka, na rivi na Badu postavi oprema za smirivanje prometa – “ležeći policajci”.

Temeljem članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13) Općinskom vijeću je dana ovlast da uređuje promet na svom području, donošenjem Odluke o uređenju prometa.

Namjerava se napraviti izmjene u regulaciji prometa u Veloj Luci, na rivi na Badu, na način da se postavi oprema za smirivanje prometa.

Oprema se mora postaviti temeljem projektne dokumentacije, suglasnosti MUP-a i akta kojim se dozvoljava gradnja, te ista mora biti izrađena i postavljena u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (»Narodne novine« 33/2005, 64/2005, 155/2005, 14/2011, dalje u tekstu: Pravilnik). Više