Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo u Veloj Luci

Plovidbeni red za 2016 g.

Temeljem članka 20. točke 3. a u svezi s člankom 52. zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06,38109, 87109, 18/1 1 i 80/13), Agencija za obalni linijski pomorski promet UTVRĐUJE CJELOGODISNJI RED PLOVIDBE ZA 2OI6.GODINU na državnim linijama:

Brzobrodskoj liniji br. 9604. Lastovo – VeIa Luka- Hvar – Split i obratno,
Trajektnoj liniji br. 634. Orebid -Dominie i obratno,
Trajektnoj liniji br. 604 A, Vela Luka – Lastovo i obratno,
Trajektnoj liniji br. 9608 Koriula – (Prigradica ) – Ilvar – Split i obratno.

Linije održava brodar Jadrolinija Rijeka.
Red plovidbe za 2016. godinu nalazi se u privitku.

604 604a RP 2016

634 RP 2016

9604 RP 2016

9608 RP 2016