Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo u Veloj Luci

Premijer Milanović u posjetu Veloj Luci

U pratnji Premijera bili su Pomoćnik ministra financija Boris Šuvak, saborski zastupnik Mladen Marelić te direktor Vodnogospodarskog odjela za slivove južnoga Jadrana sa sjedištem u Splitu Mirko Duhović.

Premijera i njegove goste dočekali su domaćini Općinski Načelnik Tonko Gugić, Zamjenik načelnika Zoran Manestar, Predsjednik Općinskog vijeća Dragiša Barčot, predsjednik Općinskog odbora SDP-a Ivo Žuvela te ostali uzvanici i mještani.

U službenom dijelu posjeta, Premijer je razgledao postrojenje za pročišćenje otpadnih voda (kanalizaciju) i gradilište državne ceste D-118 uz predstavnika investitora Hrvatskih cesta. Nakon toga, razgledao je i gradilište pomorsko-putničkog terminala, gdje ga je dočekao Ravnatelj Županijske lučke uprave Boris Žuvela.

Na odlasku Premijer se pozdravljao sa građanima te izrazio želju za ponovni dolazak. Više info i galerija slika

Foto: Lujo Frlan, Anđela Šćepanović