Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo u Veloj Luci

SKUPŠTINA TZO VELA LUKA

Proteklog tjedna održana je prva redovna Skupština TZ Vele Luke na kojoj je direktor ureda TZ Dorjan Dragojević podnio izvješće o turističkim rezultatima koji su u svim kapaciteteima pozitivni kako u broju noćenja tako i prihodima boravišne pristojbe.

Manji problrem predstavljaju dugovanja od strane hotelskih kapacieta koja će vjerojatno u potpunosti biti rješena početkom 2015. godine.

Ostvareno je više od 157 000 noćenja što je 9% više nego u istom razdoblje prethodne godine.
Bilo je riječi i o aktivnostima TZ-a tijekm ove godine koji su najvećim dijelom realizirani sukladno planu za 2014. godinu.
Nadzorni odbor sastao se početkom prosinca, te je njegovo izvješće raspravljano i usvojeno.

Prihvaćen je i rebalans Financijskog plana za 2014. godinu suladno planiranom prihodu većem za 6 %.
Posebno je raspravljan Financijski plan i Program rada za 2015. godinu koji je već usvojen na Turističkom vijeću.
Sukladno već donesenom planu na Vijeću donese su manje izmjene koje se odnose na veći iznos boravišne pristojbe tj. na dugovanja iz 2014. godine, koja će očito biti uplaćena početkom 2015. godine.

Prvobitnim planom ova sredstva planirana su u 2014. godini.

Pojašnje ne su i nove stavke u planu kao što je početak uređenja šetnice od hotela Posejdon – Adrija, uređenje pristupa za invalide na plaži, sufinanciranju projekta Vela spila u Klovićevim dvorima, potore privatnim iznajmljivačima u uređenju plaža, tečajevima stranih jezika i sl. Bilo je riječi i o novim promidžbenim aktivnostima (projekt PPS Croatia, image brošure otoka Korčule), dok će se dio aktivnosti koje su se pokazale iznimno pozitivno kao što je biliklijada, tracking i sl. sportske aktivnosti još pojačati u pred i posezoni.

Na kraju je je bilo riječi o problemima kanalizacijskog sustava u mjestu, izradi Studije razvoja turizma Vele Luke u čiju izradu će biti uključeni i članovi Turističkog vijeća. Razgovaralo se i o mogućnosti uređenja uvale “Batalo” na Proizdu od strane firme Promo Perfectus d.o.o. za 2015. godinu.

TZO Vela Luka