Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo u Veloj Luci

Vela Spila. Muzej 21+

Težište naših analiza  bilo je od početka usmjereno ka promišljanju lokacije i mogućim modelima organizacije arhiva simultanih vremena, okvira u kojem bi ovaj projekt bio realiziran.

Cilj je bio stvoriti razvojnu bazu mjesta Vele Luke. U inspirativnom, interdisciplinarnom ozračju  proučili  smo dostupnost spilje, glavne i alternativne trajektorije kretanja te secirali subanglomeracije.

Položaj spilje izvan urbane matrice Vele Luke kao prvu zadaću je odredio nužnost povezivanja, sve uz pretpostavku mogućih scenarija razvoja mjesta. Nakon početnih analiza i zaključaka raspravljalo se i o samoj spliji. Kako tre- tirati prototip staništa koje je danas ravno svetištu; monument koji ne samo što govori o samim počecima čovjeka, već je i prva točka polupravca arhi- tekture, „nulti pacijent“ samog stanovanja.

memento našeg postojanja. Vela spila savršena je tvorevina prirode  koja je u svojoj prošlosti u kontinuitetu bila sklonište, simbol sigurnosti i doma. Zato se i postavlja pitanje: kako je tretirati i kako gledati na odnos špilje i ar- hiva simultanih vremena? Treba li postaviti arhiv kao samostalan, intenzivan objekt ili kao „vezivno tkivo“ između špilje i mjesta?

Kako izbjeći permanen- tnost objekta koji i sam postoji zbog svevremenskog lokaliteta? Između donje ceste, granice mjesta i špilje obilježavamo perimetar unutar kojeg stvara- mo gradaciju i glavnu pješačku vezu. Potez dodatno potencira interpolirana vučnica – transportna kralježnica. Razvojni okvir je postavljen, područje je markirano kao sredstvo nove meliorizacije, zaštite terena. Prirodne terase moguće je sadržajno aktivirati mobilnim elementima, sadržajima koji će put do cilja ili povratak učiniti zanimljivijim.

Naš zadatak, u konačnici, trebao je prezentirati mogući arhitektonski model muzeja  neposredno uz žarišnu točku zbivanja – Velu spilu. Ulazeći dublje u konkretni zadatak, postavljamo i restrikciju: nikakve intruzije  u špilju nisu podobne jer je špilja još aktivni arhiv, njeni slojevi su znanstveno sveto tlo. Arhiv simultanih vremena 21+, kao prostor koji ne bi smio biti konačan, treba postati servisna platforma, polivalentni  prostor za istraživanja, edukaciju, izložbe, prezentacije i sl.

Smještanjem novog sadržaja, uz samu špilju, dolazi do simbioze prirodnog i artificijelnog izoštravajući fokus u memoriji mjesta. Više info

velaspila.hr