Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo na Korčuli

Bespovratna sredstva za gradnju nove luke Korčula

U dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU u vrijednosti 76,7 milijuna kuna, nalazi se i Županijska Lučka uprava Korčula, zajedno sa Hrvatskim cestama, sa zadovoljstvom ističe današnje potpisivanje ugovora, Vedran Leleković, ravnatelj Lučke uprave Korčula.

To su dva projekta kojima je cilj zadržavanje života na otocima putem integriranog prometa luka i cesta.

Radi se o Studiji izvodljivosti za otok Korčula – Pelješac – kopno: gradnji nove luke Korčula, te spojne ceste od luke do glavne otočke ceste D414; gradnji nove trajektne luke Orebić sa spojnom cestom do glavne otočke ceste D414 te obnovi pojedinih dionica D414 i gradnji obilaznica naselja, Leleković prenosi detalje jučerašnjeg potpisivanja ugovora u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

Obnovom luka i prometnica postići će se bolje povezivanje otoka s kopnom, dati potpora regionalnom i turističkom razvoju, te otkloniti uska grla u prometu i tako povećati sigurnosti svih sudionika u prometu.

Nova luka Korčula će se graditi na lokaciji Polačište (vanjski dio između Medvinjaka i Žrnovske banje) zaštićena od bure i juga, a i dubina mora veća od 10 metara bila bi idealna, dok luka na tom mjestu ima dobar kontakt sa trajektnim pristaništem na Pelješcu, napominje Leleković. Više info

Tekst i foto : Nikola Perić