Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo na Korčuli

Grad Korčula želi novčano pomoći trojici najboljih studenata

Grad Korčula će i ove akademske 2013/14 godine dodijeliti kredite trojici najboljih studenata s područja Gradske zajednice, odakle će se dodijeliti tri kredita po 800 kuna mjesečno, počevši od 1.listopada 2013.godine, kaže Katarina Vojvodić Zupet, viši stručni savjetnik za obrazovanje i socijalnu skrb pri Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.

U Upravnom odjelu primaju se i prijave za natječaj do 8. studenog 2013.g.

Kredit će se dodijeliti redovnim studentimakoji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja postigli prosjek ocjena na kraju svakog razreda najmanje 3,75,te na maturi odnosno završnom ispitu najmanje ocjenu vrlo dobar (4),ili viših godina koji iz svih položenih ispita imaju prosjek 3,50.

Krediti se odobravaju uz obvezu vraćanja, a u određenim slučajevima iz Pravilnika o kreditiranju studenata s područja Grada Korčule, korisnik se može u potpunosti osloboditi te obveze. Mjerila na temelju kojih se odabiru kandidati za dodjelu kredita su: uspjeh u srednjoj školi ili na studiju, uspjeh na županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima te uspjeh na prijamnom ispitu, uz materijalni i socijalni položaj.

Potrebnu kompletnu dokumentaciju za prijavu kandidati mogu pronaći na internetskoj stranici te  putem telefona Grada Korčule (020)711143. Više info

Autor: Nikola Perić