Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo na Korčuli

Korčula obnavlja prometnu signalizaciju

Zahvaljujući današnjem lijepom, sunčanom i suhom vremenu, u Korčuli je izvršeno obilježavanje parkirnih mjesta na mnogim gradskim lokacijama.

Vozači su na vrijeme primili obavijest o zabrani parkiranja tako da su poslovi obilježavanja horizontalne signalizacije u izvođenju Dubrovnik ceste obavljeni bez prepreka, na lokacijama ispred i nasuprot Trga Petra Šegedina (južna strana Trga pomirenja), u ulici Šetalište Frana Kršinića (nasuprot trgovine Plaža) i u ulici Pod Fortecom (iznad dječjeg vrtića), te dijelom i u gradskom kotaru Sveti Antun.

Prema podacima prometnog redara, Dubrovnik ceste će uskoro ponoviti dolazak na ovo područje ,kako bi se udovoljila potpuna potreba obnavljanja oznaka na kolniku i parkirnim mjestima koje se obnavljaju najmanje jednom u godini,čija je vidljivost posebno važna uslijed sigurnosti sudionika u prometu.

Tekst i foto: Nikola Perić Više info