Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo na Korčuli

More na svim plažama odgovarajuće za kupanje

Prema prvom ovogodišnjem ispitivanju kakvoće mora uzorci na svih 108 plaža u Dubrovačko-neretvanskoj županiji odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

Od ukupno 108 plaža, more na 104 plaže ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, dok je na plažama u Lozici, Albatros u Cavtatu, Ušće Opuzen i Ušće Ploče more dobre kakvoće.

Zavod za javno zdravstvo DNŽ prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. obavio je prvo redovno ispitivanje mora od 21. do 29. svibnja 2013. godine.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.

Izvor: www.dubrovacki.hr