Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo na Korčuli

Na proljeće kreće velika bitka za Jadran: Jadrolinija dobiva konkurenciju iz – Italije i Grčke

Od 1. siječnja 2018. trebaju biti potpisani ugovori za održavanje svih linija. Prvi konkurenti trebali bi biti talijanski brodari kao što su SNAV, Tirrenia, Moby Lines ili grčki Anek Lines, Hellenic Seaways, Minoan Lines ili Blue Star Ferries.

Tvrtka Hellenic Seaways ima oko 30 brodova i mogao bi biti najopasniji konkurent

Dolaze li veliki igrači na Jadran? Jadrolinija bi mogla ove godine dobiti konkurenciju na natječajima za koncesioniranje ukupno 47 linija, a prvi konkurenti prirodno bi trebali biti veliki talijanski brodari kao što su SNAV, Tirrenia, Moby Lines ili grčki brodari kao što je Anek Lines, Minoan Lines, Hellenic Seaways ili Blue Star Ferries.

Neki od njih već iskazuju neslužbeni interes za Hrvatsku, a svemu tome treba pridodati i domaću konkurenciju, gdje osim najveće Jadrolinije koja ima 34 linije i flotu od 49 brodova, radi i Rapska plovidba, Kapetan Luka, Linijska nacionalna plovidba i drugi mali brodari.

Najveći ispit

Uvijek je otvorena mogućnost i osnivanja novih brodara, moguće je i udruživanja nekog od hrvatskih malih brodara s nekom od stranih kompanija, pa je sasvim izvjesno kako će se ove godine dogoditi velika bitka za Jadran. Jadrolinija je kao najveći nacionalni brodar na najvećem ispitu, ali i objektivno najkonkurentnija zbog tradicije, veličine i kvalitete flote kojom se može prilagođavati potrebama tržišta.

Jadrolinija je ujedno i najzaslužnija za postojeću kvalitetu povezivanja hrvatskog kopna i otoka, koja ne bi nipošto smjela biti lošija nakon što se uvede liberalizacija tržišta, barem to mora biti strateški nacionalni interes Republike Hrvatske.

Iako na Jadranu funkcionira više od 50 linija, zanimljivo je da svega 5 trajektnih linija spada u tržišno isplative, točnije jedine bi se mogle održavati i bez subvencije države i ostvarivati dobit. Četiri održava Jadrolinija i to su dvije sjevernojadranske linije prema Cresu, odnosno od Valbiske do Meraga i Brestove do Porozine. Zatim u profitabilne spada i linija Prizna – Žigljen prema otoku Pagu, te Split – Supetar. Petu liniju ima Rapska plovidba na relaciji Stinica – Mišnjak.

Osim broja putnika i vozila na ovim linijama je presudna kratka relacija putovanja, odnosno najmanji troškovi. Njihova komercijalna isplativost nužno ipak ne znači kako će za njima vladati i najveći interes na natječajima, jer će i dobit biti ograničena visinom koncesijske naknade, dok će na ostalim, manje profitabilnim linijama biti osigurana državna potpora kako bi se osigurala dobra povezanost udaljenijih ili slabije naseljenih hrvatskih otoka. Realno bi od navedenih pet najatraktivnija mogla biti linija Split – Supetar.

Konkurencija je zanimljiva i snažna, ali ipak posluje u bitno drugačijim uvjetima od onih na Jadranu. Primjerice, talijanski SNAV već plovi na međunarodnoj liniji Split – Ancona i dotiče Stari Grad na Hvaru, ali uglavnom plovi na Mediteranu i ima brodove velikog kapaciteta pogodne za duge linije.

Moby Lines ima 15-tak brodova u floti uposlenih na Mediteranu i povezuju Elbu, Sardiniju, Siciliju, Korziku, također je uglavnom riječ o dugim linijama, gdje putovanje traje i više od desetak sati, dok svega na pet linija putovanje traje sat vremena ili kraće. Slično je i s flotom brodara Tirrenia Group, pa ove talijanske kompanije imaju većinu brodova velikog kapaciteta s uređenim sobama i većim komforom, kakav uglavnom nije potreban na kraćim linijama na Jadranu. Više info

Autor: Darko Pajić