Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo na Korčuli

Natječaj za dodjelu stipendija Općine Vela Luka

Dana 10. listopada 2013.g. raspisan je natječaj za dodjelu stipendija Općine Vela Luka temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Na predmetni natječaj je u otvorenom roku pristiglo 30 molbi; 28 za studentske stipendije i 2 molbe za učeničke stipendije koje nisu razmatrane, jer je Odlukom o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2013./2014.  općinski načelnik utvrdio pravo na 20 studentskih stipendija prema Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja  u iznosu od 650,00 kn;

Nakon analize i bodovanja pristiglih molbi Povjerenstvo za stipendije je utvrdilo odgovarajuću listu prvenstva u skladu sa člankom 1. Liste deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku godinu 2013/2014.

Nakon što su iscrpljena prioritetna deficitarna zanimanja iz članka 1. Liste deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku godinu 2013/2014.  u skladu sa člankom 2. Liste deficitarnih zanimanja, do popune planiranog broja stipendija, Povjerenstvo za stipendije je utvrdilo listu prvenstva u skladu sa člankom 2. Liste deficitarnih zanimanja Protiv  RJEŠENJA o utvrđivanju lista prvenstva za dodjelu stipendija za  školsku/akademsku godinu 2013/2014 kojim su utvrđene liste prvenstva može se izjaviti žalba Općinskom načelniku u roku od osam (8) dana, od dana isticanja liste. Žalba se predaje u pismenom obliku na zapisnik  Navedeno Rješenje i utvrđene liste prvenstva nalaze se na oglasnoj ploči Općine Vela Luka te na web stranicama Općine www.velaluka.hr