Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo na Korčuli

Rezultati trećeg ispitivanja kakvoće mora u DNŽ

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je ispitivanje mora na plažama od 20. do 27. lipnja 2014. godine.

Od ukupno 110 plaža, more na 96 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće.

Dobra kakvoća mora za kupanje utvrđena je na plažama Kupalište VK Cavtat i Mlini u Župi dubrovačkoj, Ušće Ploče i Portina u Pločama, Okuklje i Prožura na Mljetu te Duboka u Slivnom. Zadovoljavajuća kakvoća mora utvrđena je na plažama Polače i Hotel Odisej na Mljetu, Hotel Dubrovnik President, Mali Zaton, Slađenovići i Klek.

Na plaži u Kuparima u Župi dubrovačkoj 20. lipnja utvrđeno je kratkotrajno onečišćenje.
Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

KAKVOĆA MORA U RH

Občina Vela Luka