Vela Luka – Otok Korčula
Facebook

Dom umirovljenika

Dom za stare i nemoćne osobe Vela Luka započeo je s radom krajem 1988. godine. Od samog početka obavlja se osnovna djelatnost stalnog smještaja, pružanja usluga stanovanja, prehrane, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti i organiziranja korištenja slobodnog vremena starijim i nemoćnim osobama.

Trenutno je u domu smješteno 67 korisnika. Od 1995. godine započelo se i s izvaninstitucionalnom djelatnošću pomoći i njege u kući, koja trenutno obuhvaća 39 osoba. Objekt je smješten uz samu obalu u zdravstveno-socijalnom području dubokog zaljeva Vele Luke. Svaka stambena jedinica ima balkon, garderobni predprostor i kupaonicu. Na drugom katu se smještavaju osobe kojima je potrebna pojačana njega u kontinuitetu 24 sata.

Zajednički prostori i eksterijer Doma su veliki i omogućavaju smještenim korisnicima organiziranu razonodu i okupaciju.

 

Potrebna dokumentacija za prijam u dom
Zamolba s sljedećim prilozima:

-

Zamolba

-

Domovnica – original

-

Rodni list – original

-

odsječak zadnje mirovine;

-

Zdravstvena svjedodžba – izdana od liječnika opće prakse

-

liječničko uvjerenje da osoba ne boluje od duševnih i zaraznih bolesti;

-

Izjava o plaćanju troškova Domu (eventualnih iznad mirovine ili inih primanja)od strane obveznika plaćanja koji je u radnom odnosu i ovjerena kod javnog bilježnika;

-

Izjava o preusmjeravanju mirovinskih i inih primanja Domu ovjerena kod javnog bilježnika;

-

Preslika: osobne iskaznice,  zdravstvene iskaznice i police dopunskog zdravstvenog osiguranja potencijalnog korisnika usluga
– osobne iskaznice obveznika plaćanja

 

Kontakt

Dom za starije i nemoćne osobe Korčula – Vela Luka

Ulica 3 br. 1

20270 Vela Luka

tel: 020 812 747

faks: 020 812 575

 

Za sve prijedloge i kritike obratite se: 

Ravnateljica Doma
Nikolina Hazdovac, dipl.oecc.
ravnatelj@dom-velaluka.hr

Socijalna radnica
socijalni.radnik@dom-velaluka.hr